Általános Felhasználási Feltételek

Általános Felhasználási Feltételek

1. A jelen Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) azokra a weboldalakra vonatkozik amely megjelenítésében tartalmazza a MILLENNIUM INTERNATIONAL KFT., (a továbbiakban: MILLENNIUM) cégnevet és amit a TRAVELIUM SOFTWARE (továbbiakban: TRAVELIUM SOFTWARE) szolgál ki, valamint annak használatára és használati díjaira (továbbiakban: LICENCE DÍJ) vonatkozó feltételeket, amely a TRAVELIUM SOFTWARE minden FELHASZNÁLÓjára érvényes.
A MILLENNIUM név alatt a nevében, vele szerződött meghatalmazottjait (továbbiakban MEGHATALMAZOTT) is értjük, akik jelen ÁFF-ben foglaltakkal kapcsolatosan teljeskörűen eljárhatnak.
2. Jelen szerződés a TRAVELIUM SOFTWARE által kiszolgált azon portálokra vonatkozik, amelyeken megjelenik az oldalon a MILLENNIUM cégneve és/vagy logója és/vagy a portálon keresztül a regisztrált FELHASZNÁLÓk bejelentkezhetnek a TRAVELIUM SOFTWARE rendszerén létrehozott fiókjukba, illetve jelen szerződés feltüntetésre kerül az oldalon, mint általános felhasználási feltétel. Továbbá jelen szerződés vonatkozik a TRAVELIUM SOFTWARE partner oldalaiba beépített a TRAVELIUM SOFTWARE részét képező szoftverek, motorok, adatok, adatbázisok, szolgáltatások használatára abban az esetben is, ha az adott partneroldal csak a FELHASZNÁLÓ személyes fiókjába (esetleg FELHASZNÁLÓI FIÓK) történő belépést követően tünteti fel jelen szerződést az oldalán.

A TRAVELIUM SOFTWARE által működtetett portálokra belépő bármely látogató, illetőleg mindenki, aki a TRAVELIUM SOFTWARE bármely regisztrációhoz nem kötött vagy regisztrációhoz kötött szolgáltatását igénybe veszi FELHASZNÁLÓnak (továbbiakban: FELHASZNÁLÓ) minősül. Amennyiben a FELHASZNÁLÓ a TRAVELIUM SOFTWARE bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen szerződés feltételeit.

3. A MILLENNIUM bármikor jogosult a jelen ÁFF módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a weboldalon vagy/és elektronikus levél, e-mail útján tájékoztatja a FELHASZNÁLÓkat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a FELHASZNÁLÓ elfogadja az ÁFF módosítását.

4. A TRAVELIUM SOFTWARE tartalmai kizárólag tájékoztató jellegűek, így a portálon hozzáférhető tartalmak pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért – MILLENNIUM által felhasznált nagyszámú forrás rendszeres és folyamatos ellenőrzésének lehetetlensége miatt – MILLENNIUM nem felel.

5. Regisztráció és FELHASZNÁLÓi fiók létrehozása

5.1. MILLENNIUM a TRAVELIUM SOFTWARE használatát regisztrációhoz és FELHASZNÁLÓi fiók létrehozásához kötheti.

5.2. A regisztráció a FELHASZNÁLÓt nem jogosítja fel a TRAVELIUM SOFTWARE korlátlan használatára. A FELHASZNÁLÓ az általa igényelt modulok körét meghatározhatja a regisztrációja során, azt követően pedig - amennyiben az igénybevételhez szükséges követelményeknek megfelel - változtathatja.

5.3. MILLENNIUM jogosult, a TRAVELIUM SOFTWARE moduljainak igénybevételét további adatok bekéréséhez, illetve a FELHASZNÁLÓ egyenlegének feltöltéshez és/vagy az egyenleg terheléséhez kötni. MILLENNIUM a TRAVELIUM SOFTWARE különböző moduljainak igénybevételének feltételeit a szolgáltatás igénybevételekor az általa meghatározott szerződési feltételekhez képest bővítheti.

5.4. A regisztráció a TRAVELIUM SOFTWARE regisztrációs felületén elérhető regisztrációs űrlap valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével történik.

5.5. A FELHASZNÁLÓ felelőssége a felhasználói név és jelszavak titkosságának megőrzése.

5.6. A FELHASZNÁLÓ a regisztrációval összefüggő valamennyi tevékenységéért saját maga felel.

5.7. A FELHASZNÁLÓ köteles haladéktalanul tájékoztatni MILLENNIUMt a saját regisztrációkor megadott adatainak bármilyen jogosulatlan felhasználásáról, illetve a tapasztalt, és a biztonságot sértő eseményről.

5.8. A MILLENNIUM kizárja a felelősséget a felhasználói neveknek és jelszavaknak a FELHASZNÁLÓk tudtával, vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő, MILLENNIUM önhibáján kívül keletkező károkért.

5.9. A FELHASZNÁLÓ felelősséggel tartozik a saját felhasználói nevének és jelszavának illetéktelen használatával a MILLENNIUMnak vagy más harmadik személynek okozott károkért.

5.10. A MILLENNIUM jogosult arra, hogy amennyiben a FELHASZNÁLÓ valótlan adatokat ad meg a regisztrációja során, vagy több alkalommal is regisztrál, úgy a FELHASZNÁLÓnak  MILLENNIUM a TRAVELIUM SOFTWAREhez történő hozzáférését korlátozza vagy megtagadja.

5.11. Amennyiben a FELHASZNÁLÓnak a regisztráció során vagy annak bővítése során kötelezően megadandó adataiban bármilyen változás történik, a FELHASZNÁLÓ köteles ezeket regisztrációs adataiban haladéktalanul módosítani.

6. LICENCE DÍJ nélkül igénybe vehető szolgáltatások

6.1. A sikeres regisztrációt követően a FELHASZNÁLÓ használhatja a TRAVELIUM SOFTWARE-t - a FELHASZNÁLÓ számára egyenleg feltöltés nélkül elérhető - éppen aktuális moduljait. A TRAVELIUM SOFTWARE aktuális moduljainak, illetve a FELHASZNÁLÓk számára elérhetővé tett moduljainak körét MILLENNIUM határozza meg. Ezek változtatásának, illetve az igénybevétel feltételeinek módosításának jogát– legyen az anyagi vagy bármely egyéb feltétel – MILLENNIUM fenntartja.

7. LICENCE DÍJ fizetés és számlázás

7.1. A licence díj fejében igénybe vehető funkciók használatára a FELHASZNÁLÓ fizetést követően válik jogosulttá.

7.2. A fizetés történhet banki átutalással, VPOS terminálon keresztül történő bankkártyás fizetéssel, vagy egyéb a MILLENNIUM által biztosított elektronikus fizetés útján. A banki átutalás költségei a FELHASZNÁLÓt terhelik.

7.3. Az elektronikus számla, a jóváírás pillanatában, a FELHASZNÁLÓi fiókban megadott számlázási adatok alapján kerül kiállításra. Az elektronikus számlát MILLENNIUM email útján továbbítja a FELHASZNÁLÓNAK, a fiókjában megadott email címre. A MILLENNIUM papíralapú, nyomtatott számlát nem készít. A fizetés teljesítési napja a MILLENNIUM számláján lévő jóváírás napja.

8. Tartalmak megjelentetése

8.1. Amennyiben a FELHASZNÁLÓ saját médiafelületeinek értékesítése céljából töltött fel tartalmakat a TRAVELIUM SOFTWAREbe és MILLENNIUM-val külön megállapodást kötött erre vonatkozóan, úgy a MILLENNIUM minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a FELHASZNÁLÓ hirdetései a lehető legmagasabb marketing értékkel bírjanak, figyelembe véve a FELHASZNÁLÓ iránymutatását a megjelenések helyeire és időtartamára vonatkozóan.

8.2. Amennyiben FELHASZNÁLÓ az online hirdetési rendszer használatával más típusú hirdetéseket kíván vásárolni, és erre vonatkozóan külön jóváhagyással rendelkezik, úgy a MILLENNIUM minden ésszerű erőfeszítést megtesz, hogy FELHASZNÁLÓ hirdetése megfelelő formában, időben és tartalommal megjelenjen.

8.3. Amennyiben a felek erről kimondottan nem rendelkeztek, a FELHASZNÁLÓ tudomásul veszi, hogy a MILLENNIUM nem garantálja, és nem garantálhatja: bármely hirdetés elhelyezését, pozícióját, valamint a megjelenés időzítését, vagy a hirdetések letöltéseinek, megjelenéseinek, konverzióinak, illetve a rájuk történő kattintások számát.

9. Jótállás

9.1. A FELHASZNÁLÓ kijelenti és garantálja, hogy, minden olyan információ, amelyet a FELHASZNÁLÓ a TRAVELIUM SOFTWARE számára megadott, helyes és aktuális.

A FELHASZNÁLÓ kijelenti és garantálja, hogy rendelkezik valamennyi szükséges joggal ahhoz, hogy felhatalmazhassa a MILLENNIUMt, a FELHASZNÁLÓ hirdetési tartalmait tárhelyükön tárolják, háttértárba mentsék, átirányítsák, másolják, módosítsák, terjesszék, újraformatálják, reprodukálják, publikálják, megjelenítsék, közvetítsék és terjesszék (beleértve minden tartalmi és kreatív vagy képi elemet) és minderre ezennel fel is hatalmazza a MILLENNIUMt a Felek által kötött szerződéssel összhangban történő ilyen használatra.

A FELHASZNÁLÓ kijelenti és garantálja hogy az általa felhasználásra átadott tartalmak (beleértve - de azokra nem korlátozva - a tartalmi és kreatív vagy képi elemeket) nem törvénysértők és nem buzdítanak törvénysértésre vagy a hatályos rendeletek, illetve szabályok megszegésére (beleértve, de nem csak erre korlátozva, a Nemzeti Hírközlési Hatóság szabályzatát és az ennek megfelelő bármely más hirdetési szabvány eljárási szabályzatait más joghatóságokban), nem sértik külső fél szellemi tulajdonjogait és nem tartalmaznak káros, sértő, szemérmetlen, fenyegető vagy rágalmazó anyagot. Az e pontban említettek nem korlátozzák és nem zárják ki a FELHASZNÁLÓ felelősségét csalás esetén.

9.2. FELHASZNÁLÓ tudomásul veszi, hogy a TRAVELIUM SOFTWARE-be feltöltött vagy megjelentett adatok, anyagok, információk tartalmáért a FELHASZNÁLÓ felelősséggel tartozik, valamint azt, hogy az illegális tartalmak megjelentetése vagy elhelyezése hatósági eljárást vonhat maga után.

10. Kártalanítás

10.1. A FELHASZNÁLÓ kártalanítja és megvédi a MILLENNIUM céget, annak ügynökeit, leányvállalatait, igazgatóit, tisztviselőit, alkalmazottait és Partnereit ("A MILLENNIUM kártalanított személyei") minden olyan követeléssel, veszteséggel, felelősséggel, kiadással, kárral és kifizetett összeggel szemben (beleértve a jogi díjakat és perköltségeket), amely amiatt éri a MILLENNIUM kártalanított személyét, mert a FELHASZNÁLÓ megszegte a jelen Szolgáltatási Szerződés bármely pontját.

A FELHASZNÁLÓ ennek keretében köteles a MILLENNIUMval együttműködni, amennyiben az általa felhasználásra átadott tartalmak (beleértve - de azokra nem korlátozva - a tartalmi és kreatív vagy képi elemeket) a 9.1. pontba ütköznek és ezzel kapcsolatosan bármilyen eljárás indul. MILLENNIUM kérésére FELHASZNÁLÓ ennek keretében köteles segítséget nyújtani, esetlegesen tárgylásokon részt venni, bizonyítékokat beszerezni és azokat bemutatni.

11. Közvetített szolgáltatás

11.1. A FELHASZNÁLÓ vállalja, hogy a MILLENNIUM által közvetített partnerekkel, a Felek által tárgyalt konkrét médiatermékkel, médiahirdetéssel egyéb értékesítéssel kapcsolatban közvetlen kommunikációt nem folytat, a felmerülő kérdéseket, problémákat a MILLENNIUMn keresztül bonyolítja.

11.2. MILLENNIUM szerződéses partnerei vállalják, hogy amennyiben az általuk MILLENNIUM részére biztosított médiafelületek értékesítésre kerülnek, az érintett médiafelületekkel kapcsolatban statisztika adási kötelezettségük keletkezik MILLENNIUM felé. A statisztikai adatokat MILLENNIUM részére az érintett médiafelület felhasználási időszakát követően kell biztosítani MILLENNIUM részére. MILLENNIUM fenntartja a jogot a statisztikai adatok felhasználási időszak alatti bekérésére.

11.3. Amennyiben MILLENNIUM felé FELHASZNÁLÓ közvetítőként jár el, FELHASZNÁLÓ kötelezettséget vállal arra, hogy 3. fél nevét és címét az árajánlatkérés időpontjában MILLENNIUM rendelkezésére bocsátja.

12. Tiltott használat

12.1. A FELHASZNÁLÓ nem teheti meg és nem engedheti meg külső félnek a következőket:

- a TRAVELIUM SOFTWARE tisztességtelen módon történő használatát, ideértve, de arra nem korlátozva, az eddigiekben meghatározott általánosságokat,

- nem hirdethet olyan tartalmat, szolgáltatást, terméket vagy anyagot, amely bármely olyan állam vagy ország érvényes törvényeit vagy törvényi előírásait sérti, amelyben a FELHASZNÁLÓ hirdetése megjelenik, elhelyezésre kerül, vagy más módon elérhetővé válik;

- nem sértheti meg azokat az technikai specifikációkat, a tartalom szerkesztési és hirdetési irányelveket, és/vagy bármely kimondott irányelvet, melyek a TRAVELIUM SOFTWARE portálrendszeren vannak közzétéve, s amelyeket rendszeresen felülvizsgálnak, különös tekintettel - de nem csak erre korlátozva - a MILLENNIUM adatvédelmi irányelveit és a Védjegyekkel kapcsolatos útmutatókat.

A FELHASZNÁLÓ nem bonyolódhat olyan egyéb illegális vagy csalárd tevékenységekbe, melyeket a tartalmak megjelenési államának vagy országának törvényei tiltanak; a FELHASZNÁLÓ hirdetésének részeként nem alkalmazhat hivatkozást más webhely(ek)re (kivételt képez a TRAVELIUM SOFTWARE rendszerén kifejezetten webcímek számára kijelölt cellákat, vagy Felek külön megállapodása esetén); nem jelentethet meg egyszerre több ugyan olyan tartalmat, amelyek tartalmilag nem vagy csak alig különböznek és ugyanazon a keresési eredményoldalon jelennek meg.

13. Tiltott termékek és szolgáltatások

13.1. A TRAVELIUM SOFTWARE-be betölteni vagy azon keresztül megjelentetni tilos az alábbi listán szereplő vagy azokhoz hasonló tartalmakat (áruk, termékek, szolgáltatások). A lista bővítésének, módosításának jogát a MILLENNIUM fenntartja:

13.2. veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag;

13.3. gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;

13.4. alkohol, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes ital;

13.5. lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;

13.6. hamis vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);

13.7. hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;

13.8. olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;

13.9. szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;

13.10. emberi szerv, szövet;

13.11. engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök(tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, ide értve a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, vipera, nundzsaku, 20 gramm töltőanyagot meghaladó gázspray, stb);

13.12. értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;

13.13. üdülési csekk, hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (pl. csekk), kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;

13.14. kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica;

13.15. bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;

13.16. egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;

13.17. vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver;

13.18. aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám;

13.19. TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz;

13.20. olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;

13.21. online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító FELHASZNÁLÓnév, jelszó, FELHASZNÁLÓi fiók, ideértve a MILLENNIUM azonosítókat is;

13.22. személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak (pl. iWIW, myVIP, GMail, stb), e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívó;

13.23. minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;

13.24. durván pornográf termék, anyag, illetve szexuális szolgáltatás.

14. MILLENNIUM saját felelőssége

14.1. A MILLENNIUM semmilyen felelősséget nem vállal a TRAVELIUM SOFTWARE-n közölt információkért, a TRAVELIUM SOFTWARE használatával tett felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a TRAVELIUM SOFTWARE önhibáján kívüli hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

14.2. A FELHASZNÁLÓk kötelesek gondoskodni arról, hogy a TRAVELIUM SOFTWARE-n elérhetővé tett tartalmaikat szükség esetén archiválják. Archiválás hiányából eredő károkért MILLENNIUM nem felel.

14.3. A FELHASZNÁLÓ által a TRAVELIUM SOFTWARE használatával közzétett, vagy elérhetővé tett tartalmakat a MILLENNIUM jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

14.4. A FELHASZNÁLÓ által közzétett, vagy elérhetővé tett tartalomért, (ideértve a tartalom által okozott, illetve egyébként azzal összefüggésben felmerült), vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a tartalmat közzé- vagy elérhetővé tett FELHASZNÁLÓ tartozik felelősséggel. A jogsértő tartalmat a MILLENNIUM a jogsértésről való tudomásszerzést követően haladéktalanul eltávolíthatja.

14.5. Minden FELHASZNÁLÓ köteles gondoskodni arról, hogy az általa hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy egyébként általában a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

14.6. Amennyiben a TRAVELIUM SOFTWARE használatával vagy a TRAVELIUM SOFTWARE-n a FELHASZNÁLÓ által közzétett, vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, szervezet, hatóság vagy bíróság előtt eljárást indít, a felelősség kizárólag a FELHASZNÁLÓt terheli.

14.7. Eltávolítási felhívás esetén a MILLENNIUM a kifogásolt információt jogsértő jellegének vizsgálata nélkül azonnal törölheti, illetve a hozzáférést nem biztosítja tovább.

14.8. A FELHASZNÁLÓ elfogadja, hogy a MILLENNIUM a TRAVELIUM SOFTWAREt, ami folyamatos fejlesztés alatt áll, "annak adott állapotában” szolgáltatja. A FELHASZNÁLÓ a TRAVELIUM SOFTWARE fejlesztésébe nem szólhat bele, "adott állapotát" nem kritizálhatja, de építő javaslatokat tehet. A fentiekre tekintettel FELHASZNÁLÓ a szolgáltatás semmilyen részszolgáltatásával, hibájával, egyéb tulajdonságával kapcsolatban nem élhet semmilyen igénnyel vagy követeléssel MILLENNIUM felé.

14.9. A FELHASZNÁLÓtól származó észrevételeket, javaslatokat a MILLENNIUM fogadja és kezeli, de kötelezettséget nem vállal azok követésére.

14.9.1. A MILLENNIUM nem vállal felelősséget a FELHASZNÁLÓ által létrehozott, illetve nyilvánosságra hozott tartalomért, a tartalmak letöltése során bekövetkezett kárért, így:

- tartalmak értesítés nélküli vagy

- értesítéssel egybekötött törlésének,

- az oldal időleges, vagy örök, részleges vagy teljes leállásának következtében bekövetkező kárért.

14.10. A MILLENNIUM a FELHASZNÁLÓt felhasználónév és jelszó alapján azonosítja. Ezek a MILLENNIUM önhibáján kívüli kitudódásából, elvesztéséből, elfelejtéséből adódó károkért a MILLENNIUMt nem terheli felelősség.

14.11. Új jelszó kizárólag a regisztrációkor megadott e-mail címre kérhető, vagy a FELHASZNÁLÓnak egyedileg biztosított jelszóval ellátott fiókjában módosítható.

14.12. A FELHASZNÁLÓ biztonsága szempontjából elsőrendű fontosságú, hogy jelszavuk ne legyen egyszerűen kitalálható, illetve legalább kéthavonta változtassák meg azt.

14.13. A MILLENNIUM nem vállal felelősséget az oldalain elhelyezett tartalmak szerzői jogainak tisztaságáért, de mindent megtesz azért, hogy jogsértő tartalmakat a FELHASZNÁLÓk ne tölthessenek fel, illetve a már feltöltött jogsértő tartalmat a moderátorok eltávolítsák.

15. Titoktartás

15.1. A Felek által külön kötött Szerződés időtartama alatt, továbbá annak lejártát követő két évig egyik fél sem hozhatja külső fél tudomására a másik fél Bizalmas Információit a másik fél előzetes írásos (ideértve az e-mailt) engedélye nélkül, kivéve az itt szabályozott módon. Bármely FELHASZNÁLÓ jelszó a FELHASZNÁLÓ Bizalmas Információjaként kezelendő és a FELHASZNÁLÓ teljes mértékben felelős az ilyen jelszavak megóvásáért a FELHASZNÁLÓ online fiókjának a FELHASZNÁLÓ és/vagy egy harmadik fél általi használata kapcsán. Bizalmas információnak minősülnek (1) a hirdetések (beleértve a tartalmi és kreatív elemeket) megjelenésük előtt; (2) a Felek által kötött Szerződés feltételei; és (3) minden egyéb olyan rendszerinformáció vagy technológiai hozzáférés, amelyet a MILLENNIUM bocsátott a FELHASZNÁLÓ rendelkezésére, és a felfedés időpontjában írásban bizalmas információnak és/vagy tulajdonnak minősített.

Nem minősül "Bizalmas információnak" olyan adat, amely már törvényes úton nyilvánosságra került, vagy (1) függetlenül, a másik fél Bizalmas információihoz történő hozzáférés nélkül lett kifejlesztve; (2) beszerzése törvényes úton történt egy külső féltől; vagy (3) felfedését törvény vagy hatóság megköveteli.

15.2. A FELHASZNÁLÓ tudomásul veszi és elfogadja, hogy az általa a MILLENNIUM cégnek megadott hitelkártyaadatokat, valamint a kapcsolódó számlázási és fizetési adatokat a MILLENNIUM megoszthatja olyan cégekkel, amelyek a MILLENNIUM cégnek dolgoznak, kizárólag hitelkeret-ellenőrzési és kifizetési célból és/vagy a FELHASZNÁLÓ fiókjának kiszolgálása céljából.

16. A MILLENNIUM és a FELHASZNÁLÓ közötti jogviszony megszűnik:

16.1. Ha a FELHASZNÁLÓt véglegesen kitiltják a TRAVELIUM SOFTWARE rendszerből (hozzáférését véglegesen megszüntetik).

16.2. Amennyiben a FELHASZNÁLÓ 12 hónapot meghaladó időtartamban figyelmeztetés ellenére sem lép be a TRAVELIUM SOFTWARE-be, TRAVEELORIGO egyoldalúan megszüntetheti közös jogviszonyukat.

16.3. Amennyiben a FELHASZNÁLÓ megszegi a jelen ÁFF feltételeit.

16.4. Szerződésszegés esetén az MILLENNIUM fenntartja a jogot a FELHASZNÁLÓ regisztrációjának, és valamennyi a felhasználói profilhoz tartozó adat törlésére, amely esetben a Felek közti jogviszony automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik.

17. Jogutódlás

17.1. A felek csak a másik fél írásos beleegyezésével ruházhatják át vagy adhatják át a Felek közti Szerződés hatálya alá eső jogaikat és/vagy kötelességeiket (az ilyen beleegyezés nem tagadható meg vagy nem késleltethető ésszerű ok nélkül), de a MILLENNIUM cégnek jogában áll beleegyezés nélkül átruházni vagy más módon átadni a jelen ÁFF, ÁSZF és egyéb szerződés hatálya alá eső jogait és kötelességeit leányvállalatainak vagy holdingtársaságának, vagy a MILLENNIUM tulajdonát nagy részben vagy teljes egészében felvásárló félnek.

18. Egyéb rendelkezések

18.1. Amennyiben az ÁFF valamely rendelkezése érvénytelen az nem jelenti az egész szabályzat érvénytelenségét.

18.2. Az ÁFFre nézve a magyar állam jogának rendelkezési az irányadók.

Iratkozz fel Te is
hírlevelünkre!

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizze email fiókját, a hírlevél feliratkozást aktiválni kell!
Hírlevél feliratkozás

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizze email fiókját, a hírlevél feliratkozást aktiválni kell!